Skupščina RC Ptuj in zaključek rotarijskega leta 2019/2020

V četrtek, 18.6.2020, je Rotary Club Ptuj izpeljal skupščino ob koncu rotarijskega leta 2019/2020, ki se uradno zaključuje 30.6.2020. Izvoljeni novi predsednik je prijatelj Srečko Kociper, ki je iz rok odhajajočega predsednika Vladimirja Janžekoviča prejel predsedniške insignije. Novemu predsedniku bo kot sekretar pomagal prijatelj Avgust Šibila. S strani starega vodstva sta prejela veliko dobrih želja za uspešno delo v mandatu, ki prihaja.

Skupščina Rotary Cluba Ptuj

Dne 16. 1. 2020 smo izpeljali prvo skupščino v mandatu 2019-2020. Prisluhnili smo poročilom o delu, ki so jih podali klubski funkcionarji in poverjeniki za posamezna področja dela. V razpravi po poročilih so prisotni ugotovili, da je delo kluba uspešno tudi v tem mandatu in se v tem pogledu nadaljuje tradicija prejšnjih mandatov.

Skupščina je izvolila vodstvo RC Ptuj za rotarijsko leto 2020-2021 v sestavi:

  • predsednik: Srečko Kociper;
  • sekretar: Avgust Šibila;
  • zakladnik: Mirko Kupčič;
  • izvršni sekretar: Matej Gajzer;
  • poverjenik za skupnost in fundacije: Janez Lovrec.

Soglasno je bil sprejet sklep, da je predlagani predsednik v mandatu 2021-2020 prijatelj Avgust Šibila.

Skupščino je vodil že tradicionalni delovni predsednik prijatelj Slavko Klemenčič.

Novo vodstvo RC Ptuj

S skupščino 27. junija 2019 smo zaključili še eno rotarijsko leto. Delo kluba v preteklem letu smo ocenili kot zelo uspešno. Bivši predsednik Janez Lovrec je predal funkcijo in predsedniške insignije Vladimirju Janžekoviču, novemu predsedniku Rotary Cluba Ptuj v mandatu 2019/20.

Skupščina 2019

V četrtek, 24. 1. 2019, smo izpeljali prvo skupščino v tem mandatu. Delovno predsedovanje
je že tradicionalno pripadlo prijatelju Slavku. Po skrbnem spremljanju poročil o delu smo
izvolili vodstvo za mandat 2019-20 v sestavi:

Predavanje o ekološki pridelavi hrane

Na našem srečanju dne 9. 11. 2017 je prijatelj Srečko predstavil nastanek in razvoj Ekološke kmetije Kociper. Na kmetiji redijo več vrst in pasem živali, ki živijo in se prehranjujejo v naravnem okolju. Ustrezna prehrana in skrb za dobro počutje živali sta bistvena elementa za visoko kakovost mesa, ki jo dosegajo in po kateri slovi njihova kmetija. Srečuje se z mnogimi birokratskimi postopki, ki pomenijo določeno oviro pri njegovi dejavnosti. V zaključku je spregovoril tudi o ritualih, ki jih imajo živali. Predavanje je zaključil z optimizmom glede razvoja kmetije.

Dan odprtih vrat RC Ptuj 2017

Dne 12. 10. 2017 je RC Ptuj priredil vsakoletni dan odprtih vrat. V uvodnem nagovoru je predsednik pozdravil goste in jih seznanil z osnovnimi načeli in vrednotami, ki nas združujejo v rotarijskem delovanju. Izpostavil je nekaj dosežkov v preteklem obdobju, ki so plod lastnega truda in tudi podpore posameznikov in ustanov iz širšega javnega in poslovnega okolja.

Obisk guvernerja

Dne 26. 10. 2017 je, v spremstvu asistenta za Osrednjo Štajersko in SV Slovenijo Matjaža Durjave, RC Ptuj obiskal Danijel Petrovič, Guverner Distrikta 1912.

Prisostvoval je sestanku upravnega odbora RC Ptuj, kjer je predstavil svoje poglede na delo v mandatu 2017/2018. S prisotnimi je izmenjal mnenja glede aktualnih zadev v rotarijski organizaciji.

Predavanja RC Ptuj

RC Ptuj, skladno s svojim načinom dela, v okviru rednih sestankov pripravlja tudi predavanja za svoje člane. Predavatelji so tako zunanji gostje, kot tudi sami člani.