Month: May 2010

RC Ptuj obeležil 80 letnico rotarijstva na slovenskem

Rotarijsko delovanje v Sloveniji praznuje v letu 2010 80 letnico svojega organiziranega humanitarnega delovanja. Med prvimi člani Rotary kluba Maribor sta bila pred 2. svetovno vojno iz ptujskega okoliša dva člana. Eden izmed njiju, Franc Novak, tovarnar iz Majšperka,